Hårdvarunära

Vi utvecklar ofta mjukvara i miljöer där slutprodukten är en hårdvara och där omgivningens fokus ligger på hårdvara. Detta ställer höga krav på oss som leverantör och vi är vana vid att själva ta ansvar för hela arbetsprocessen gällande mjukvara. Bland annat kravställning är ett område som fungerar lite olika mellan hård- och mjukvara och detta är en av Astecons paradgrenar.

Tillbaka