Vi är teknikkonsulter

Astecon är ett teknikkonsultbolag som sysselsätter ett 15-tal personer, främst med mjukvaruutveckling. Större delen av verksamheten finns i Göteborg men vi finns också i Stockholm. Främst arbetar Astecon i domänerna telekom, fordon och försvarsindustri.

Struktur

Astecon är ett ägarlett bolag där samtliga delägare har varit med sedan starten. Hubert som är VD sköter både den dagliga driften och sitter till och från i konsultuppdrag.

Historik

1999: Bolaget grundas, första uppdraget för Astecon är på Volvo Penta och därefter Volvo Lastvagnar

2000: Första uppdraget mot telekomindustrin, ett testsystem för GSM radiobasstationer

2004: Första uppdraget mot mjukvaruverifiering, även detta mot telekomindustrin

2006: Astecon tar sitt första uppdrag mot försvarsindustri, produktionstestmiljöer

2007: Astecon rekryterar den första medarbetaren utöver grundarna

2012: För första gången utför Astecon uppdrag åt en telekomkund som ett helhetsåtagande, ett komplett testramverk utvecklas

2013: Astecon tar tillsammans med ett större konsultbolag hem en större order avseende mjukvaruutveckling för basstationer. Astecons bidrag till leveransen består främst av RnD-support i form av byggmiljöer och versionshantering.

2015: Astecon tar sitt första renodlade uppdrag inom mjukvaruutveckling mot försvarsindustrin.

2017: Astecon startar sitt första dotterbolag; Astecon Utbildning AB.