Vi ser till helheten

Astecon har kompetens och förmåga att ta en mjukvaruprodukt hela vägen från idé till färdigt genomförande och därefter till vidareutveckling och underhåll. Vi har gjort det många gånger och med dokumenterad framgång.

Utvecklingsmetodik

Astecon föredrar agil metodik vid mjukvaruutveckling men vi förstår också att varje uppdrag och varje kund kräver en unik metodik. Vi prackar inte på någon ett universellt arbetssätt eftersom det inte finns några universella arbetssätt. Vi tar gärna totalansvar för ett system eller delsystem och erfarenheter visar att vi möter större ansvar med ökad noggrannhet och effektivitet.

Processer

Vi tror på tydlighet, transparens och dokumentation av krav, arkitektur och kod. Vi avrapporterar vad vi gör och hur vi tänker lösa ett problem på ett pedagogiskt sätt så att vår uppdragsgivare enkelt kan följa utvecklingen och interagera. Vi tror inte att vi är bättre än våra kunder på att formulera deras problem men vi tar gärna en aktiv roll i förarbetet till ett uppdrag.

Team eller individ

Under senare tid har Astecon fått förtroendet och förmånen att leverera team till mer kompletta utvecklingsuppdrag. Detta har fallit mycket väl ut och vi välkomnar sådana typer av uppdrag då det ger oss möjlighet att ta ett större helhetsansvar. Historiskt har vi dock oftast levererat individuella konsulter och givetvis är detta i många fall en lämplig leveransform.