Är vi för varandra?

Cirka 100.000 timmar av livet kommer de flesta av oss att spendera på jobbet. Då är det väl viktigt att man känner att man gör en stor skillnad och att man har en stor möjlighet att påverka sin egen situation? Hos Astecon blir du en stor kugge i det lilla maskineriet. Gillar du små, enkla och flexibla organisationer men samtidigt har höga krav på nivå och utvecklingspotential i dina arbetsuppgifter: Läs vidare.

Astecon som arbetsgivare

Vi är stolta över att assistera flera av svensk teknikindustris mest framstående företag samtidigt som vi är en liten och personlig arbetsgivare. På Astecon är din chef en tekniker, faktum är att både ledningen och styrelsen är programmerare. Det finns både möjlighet och takhöjd på Astecon för att dryfta idéer och åsikter. Tycker du det är skönt när det inte är långt till ett beslut: Läs vidare.

Våra uppdrag

Astecon jobbar övervägande med stora kunder, ibland sitter vi hos dem och ibland utför vi våra uppdrag i egna lokaler. Projekten vi bidrar i är långa och ett uppdrag kan vara i flera år. De flesta på Astecon jobbar med utveckling kopplat till mjukvara, ytterst få av oss har uppdrag där inte programmering och systemarkitektur ingår så gott som dagligen. Utvecklingsverktyg och programmeringsspråk skiljer från situation till situation. Rollerna som vi besätter är högst varierande, vi jobbar exempelvis som systemutvecklare, systemarkitekt, teamledare, Scrum-master, DevOps-ingenjör och objektledare. Vill du bidra till avancerade mjukvaror och vill ha utvecklingsmöjligheter: Läs vidare.

Metodiken vi föredrar

Vi gillar agila arbetssätt, alltså inte bara det populära ordet "agilt" utan mer den flexibilitet och möjlighet att påverka som ligger i begreppet. Vi som jobbar på Astecon är förändrings- och förbättringsbenägna och föreslår gärna förbättringar på arbetssätt för våra kunder. Vi förespråkar tydlig kravställning, ett "slutanvändarfokus" och enkel men tydlig dokumentation. Känns det fortfarande intressant? Maila så bokar vi en fika och kollar om det finns någon gemensam väg framåt!